Back to English Homepage
Terug naar Fantoramas
Terug naar Homepage

Of course he wants to party, she said, he was a prince once, you know /
Natuurlijk feest hij mee, zei ze, Sidharta was vroeger een prins weet je