Terug naar www.granterre.nl
Terug naar  Nederlandse homepage
Back to the English homepage
FANTORAMA'S: klik op het plaatje om panorama in te gaan
Bewegen door panorama met de schuiftoetsen

FANTORAMAS AND ILLUSTRATIONS: Click on thumbnail. Use sliders to move through the pictures

Contemplation / Luisteren naar de sterren

The stargate / De sterrenpoort

Steampunk time / Steampunk tijd


Steampunk symbol / Steampunk symbool (vrij werk)

Aladdin's little sister / Aladdins kleine zusje (vrij werk)

Lonely places, cover for Jack Vance edition of Wonderwaan / Eenzame plaatsen

Rising waters (Hothouse world 2) / Hoogwater (Broeikaswereld 2)

Magic Amsterdam, alternate cover for Stolen Souls / Magisch Amsterdam, alternatieve omslag voor  Gestolen Zielen

New year 2011 greeting card / Nieuwjaarskaart 2011 Moge je schoonheid om elke straathoek vinden!

Cover 400 degrees in the shade / Omslag 400 graden in de schaduw

Remember Pluto! / Opdat we Pluto nimmer vergeten!

The dream of a thousand teacups, backcover of Jack Vance edition of Wonderwaan / De droom van duizend theekopjes  (vrij werk)

front cover BROKEN SKIES / omslag GEBROKEN HEMELS, Gran Terre 3, voorkant

back cover BROKEN SKIES / omslag GEBROKEN HEMELS, Gran Terre 3, achterkant

Walking the rabbits / De konijnen uitlaten (vrij werk)

Dreams of Rust and Silence / Dromen van roest en stilte (vrij werk)


Huy Jorsaleem, interior illustration for BROKEN SKIES / Huy Jorsaleem, binnenillustratie voor GEBROKEN HEMELS (2011)

Cover for Beneath mother-of-pearl skies / Omslag voor Onder parelmoeren hemels (Augustus 2010 Verschijnsel)

Sailing to Metropolis / Zeil naar Metropolis (vrij werk)

The Exile  featured in Daily Science Fiction/ De balling 
                                                        POSTERS van FANTORAMA'S
Van de meeste fantorama's Kun je een poster bestellen van maximaal 40 X 60 cm.
De prijs is € 60,- per poster.
De posters zijn genummerd en van een digitale handtekening en datum voorzien.
Voor een met de hand gezette handtekenig komen er €4,50 verzendkosten extra bij
omdat hij dan twee keer verzonden moet worden.
Je kunt een fantorama ook als download in hoge resolutie bestellen. 

U kunt de afbeelding dan zelf af laten drukken door een fotowinkel of webcentrale..
Deze downloads zijn genummerd  en kosten € 20,- per stuk.
Zo'n download is voor eigen gebruik en het is niet de bedoeling dat hij doorverkocht wordt.
U kunt de poster of download bestellen door een boodschap achter te laten in het Gastenboek
met de titel en je naam, adres en mailadres.
 Ik stuur dan mijn gironummer en andere gegevens.
(Sommige platen (gemerkt met  *) zijn het exclusieve eigendom van de klanten waarvoor ik ze gemaakt heb en niet beschikbaar).

Boekomslag Gestolen Zielen (Augustus 2010 Uitgeverij Kramat)

Generation ship / Generatieschip  Omslag bundel Paul Harlandprijs

Andorra!

Our lady of the Frozen Acres / De Vrouwe van de Berijpte Akkers (vrij werk)

Rasputins granddaughters / Raspoetins kleindochters, illustratie voor Pure fantasy 18+

Remember, the gleam of brass in winterlight? / Weet je nog, de glans van messing in kalm winterlicht? (vrij werk)

Who walks the songlines, walks in wonder / Volg de songlines en wonderen wachten om elke hoek (Omslag Paul Harlandprijsbundel)

The Killer of Butterflies / De vlindermoordenaar (vrij werk)

Trantor Girls ( a hommage to Isaac Asimov) / Trantormeisjes (vrij werk)

City of the Ice Queen / Stad van de IJskoningin (vrij werk)


Aetherport Christian Huygens/ Aetherhaven Christiaan Huygens (Hans d'Ancy)

 * Sense of wonder / Het sciencefiction gevoel ( Parelz cover)

Il principe / De heerser (vrij werk)

 * Sunset / Zonsondergang (Parelz cover)

 * Dragon's road / De weg van de draak (Parelz cover)

Cover for NEON LONDON / omslag voor NEON LONDEN (Verschijnsel)

Summerafternoons / Zomernamiddagen - digitale ets (vrij werk)

Cover Backlight / omslag Tegenlicht, verzamelde verhalen van Paul Harland 3


Going to see the Wizard / Een bezoekje aan de tovenaar (vrij werk)


 * Dinja from THE EMERALD BOY / Dinja van DE JONGEN VAN SMARAGD (MiYu Magic Stones)


Cover A Horizon Filled With Islands / Omslag Een horizon vol eilanden, bekijk de binnenilustraties hier


Cover Cities of Silver and Slate / omslag Steden van Zilver en Leisteen
Bekijk de binnenillustraties  Steden van Zilver en Leisteen Hier


Cover Lovecraft, my love / Omslag Lovecraft mijn liefste


Book cover Terran stories / omslag Terraanse Vertellingen


 * Superskyscraper Belle van Zuylen (illustratie voor EEN HORIZON VOL EILANDEN)


THE BRONZE STATUE OF JESSICA D'ALEMBARD / HET BRONZEN BEELD VAN JESSICA D’ALEMBARD illustratie voor STEDEN VAN ZILVER EN LEISTEEN


 * Beachcombers' Isle / Jutterseiland - Illustratie bij EEN HORIZON VOL EILANDEN


The joy of travelling / De vreugde van het reizen


Roller Coaster World / Roller Coaster Wereld


The tenacity of the lone cyclist / de kracht van den eenzame fietser


Madame Blavatsky's world / Madame Blavatsky's wereld (Kaart Gestolen Zielen)


To Vicky it didn't seem the most romantic place for a blind date /
Het leek Vicky geen erg romantische plaats voor een blind date (omslag Wonderwaan)


 * The four elements, panels for MiYu-stand, Neurenberg / De vier elementen, panelen voor MiYu stand


The better kind of holiday / Het betere soort vacantie


Card for 2009: May whale song wake you every morning / Mogen de walvissen je iedere ochtend wakker zingen!


Lords of the Sevagram, nostalgic cover of van Vogt's third Weapons shops novel / Lords of the Sevagram, omslag van van Vogts derde Wapenmakers boek


Facsimile TEXT of page 40 and page 41 Lords of the Sevagram Click here for a more easily readable version


Veneto Secundo, cover of Wonderwaan / Veneto Secundo, cover van wonderstedennummer van Wonderwaan


 * Map of the Gran Terre, the wider world beyond the horizon (cover SHADOWSHIPS, Mynx, 2009) /
Kaart van de Gran Terre, de wijdere wereld achter de horizon (Schaduwschepen, Mynx, 2009)


Map Workshop Castlefest / Kaart Workshop Castlefest (vrij werk)


Steampunk 1 / Stoompunk1 (vrij werk)


THE BOOK OF HISTORIES, HET BOEK DER VOORBIJE ZAKEN


Cover for reprint In the glow of volcanos / omslag voor herdruk IN DE GLOED VAN VULKANEN (Verschijnsel 2008)


Book cover for Just call me Percy d'Arezzo y MacShimonoseki /
 Omslag voor Noem me maar Percy d'Arezzo y MacShimonoseki (VERSCHIJNSEL 2008)


 * May the storms in your life only float you treasure chests /
Moge de stormen in je leven je enkel schatkisten aanspoelen


Flying dragon for MiYu-website / Vliegende draak voor MiYuwebsite


Starship mornings / Sterrenschipmorgens


Skinhead in future Paris - Illustration for THE PLANETS by PAUL HARLAND /
Skinhead in toekomstig Parijs - Illustratie voor DE PLANETEN van PAUL HARLAND


Illustration for AL-ADRIAN AND THE MAGIC LAMP as told by Dagmar the slavegirl (Wonderwaan, Arabian nights Issue) /
Illustratie voor AL-ADRIAN EN DE WONDERLAMP zoals verteld door de slavin Dagmar (Wonderwaan, 1001 Nacht nummer)


Illustration for LOVECRAFT, MY LOVE in Wonderwaan
Illustratie voor LOVECRAFT, MY LOVE in Wonderwaan


 JOYS OF THE APOCALYPSE 1:
 In the end little Joachim didn't get to feed the burning doves because the stone archangels were striding across the land. It didn't matter, the angels were even more fun/

GENIETEN VAN HET LAATSTE OORDEEL 1:
Uiteindelijk kon kleine Joachim de brandende duiven niet eens voeren want de stenen aartsengelen schreden over het land, maar eigenlijk was dat ook best wel vetLook, now this is where I get my brilliant ideas /
Kijk, hier haal ik nu mijn ideeën vandaan


Cover for Golden Wanderways,  stories of alternate worlds /
Boekomslag voor Gouden Dwaalwegen, verhalen over alternatieve werelden


The sea has ten thousands maws, a Len Asdravith story (inspired by Hokusai) /
The zee heeft tienduizend muilen, een Len Asdravith verhaal


Cover Wonderwaan, illustrating The Color out of Space by Lovecraft /
Omslag Cthulhu nummer Wonderwaan: The color out of space van Lovecraft


Book cover, masks with tongues by Marcel Orie /
Boekomslag MASKERS MET TONGEN door Marcel Orie


The man with the horn, a Dunwich love story /
 De man met de hoorn, een liefdesverhaal uit Dunwich


That year it was Morticia's turn to choose a holiday destination /
Morticia mocht dat jaar de vacantiebestemming bepalen


The beach of Lord Valentine's Castle wasn't exactly close /
Het strand lag nu niet bepaald dichtbij Heer Valentines kasteel


`Wow!' Aladdin said, `this must be the greatest flying carpet of all Arabia!' /
`Tjeempie!' riep Aladdin, `dat moet het grootste vliegende tapijt van Arabië zijn!'


 * Gliph Abar makes the islands of MiYu from starlight and seabreeze /
Gliph Abar schept de eilanden van MiYu uit sterrenlicht en de zeebries ( illustratie DE JONGEN VAN SMARAGD)


Sorry, curses and maledictions is the people next door/
Het spijt mij maar voor vervloekingen moet U een deur verder zijn


Camels and cobras everywhere but not a single browntailed woodpecker to be found/
Je struikelde zowat over de kamelen en cobra's maar er was geen enkele bruinstaartspecht te vinden


Girls wanna have fun /
Meisjes houden wel van een lolletje


Of course he wants to party, she said, he was a prince once, you know /
Natuurlijk feest hij mee, zei ze, Sidharta was vroeger een prins weet je


A walk on the beach with Uncle Merlin was seldom dull young Arthur decided/
Een strandwandeling met oom Merlijn was zelden saai vond kleine Arthur


'I never go dwarf hunting again,' Tom said en Garm quite agreed /
 ' Ik ga nooit meer op kabouterjacht,' zei Tom en Garm was het daar helemaal mee eens.His second wish was even more stupid / Zijn tweede wens was zo mogelijk nog onverstandiger


Ariadne's promise / Ariadnes belofte


Midnight at Mechelen / Middernacht in Mechelen (website van Verschijnsel)


View over Yuggoth / Uitzicht over Yuggoth (Cover for Computercode Cthulhu)


The cowboy who loved Lady Liberty / De cowboy die Lady Liberty beminde


Turn left at the 2345th tree / sla links af bij de 2345de boom


Mythago wood / Mythagowoud (inspired by Robert Holdstock)


Saint Odin's Day / Sint Odinsdag


The Steersman's daughter / Stuurmansdochter


Not to mention windmills / Om over windmolens nog maar te zwijgen

Blind date

In de uiterwaarden
Beyond the dikes

Zeil de zinkende zon achterna
To sail into the sunset


Een goed gesprek met bomen
Watching trees grow


De stad die vet coole lui elke nacht bezoeken
The city real cool people visit every night


De laatste winter
The final winter


Waar heb je Narnia voor nodig?
Who needs Narnia?


Bootrace in Alfheim
Racing boats in Alfheim


Briefkaart van een gedroomde vacantie
Picture card from an imaginary holiday


Rustoord voor overspannen fantasyschrijvers
Retreat for overworked fantasy writers

Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering van Betere Zonsondergangen
Royal Dutch Society for Better Sunsets


Wijdse uitzichten
Strange views from high places


In de duisternis
Dark places


Tempels en kerken
Temples and churches


Doorgangen
Passages


Kasteel Neuschwanstein plus
Castle Neuschwanstein upgraded


Zuilen
Pillars


Wandelen in Buffyland
A walk on the Buffyside


Beeldentuin in de herfst
Statues in autumn


Aan de oevers van een digitale zee
On the shores of a digital sea