Back to English Homepage
Terug naar Fantoramas
Terug naar Homepage

`Wow!' Aladdin said, `this must be the greatest flying carpet of all Arabia!' /
`Tjeempie!' riep Aladdin, `dat moet het grootste vliegende tapijt van Arabië zijn!'